Zapraszam do KREADO

alt text

 

W twórczy sposób uczę języka francuskiego i hiszpańskiego wykorzystując cały potencjał uczniów i mój własny. Łączę zajęcia artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne z nauką języka. Dziecko nie tylko poznaje nowe słowa, ale rozwija się wszechstronnie manualnie i twórczo. Zaangażowanie całej osoby ułatwia i wyzwala przyswajanie języka, czyni ten proces naturalnym.

Créer (po fr), crear (po hiszp) to między innymi tworzyć oryginalne dzieła noszące znamiona uczuć, myśli i osobowości twórcy, stworzyć coś z niczego, powołać do życia. Takie jest KREADO. To owoc mojego zamiłowania do sztuki i dwudziestoletniego doświadczenia w uczeniu.

Zajęcia prowadzę w grupach od 3 do 6 osób. Zapraszam!